FRC’nin temel amacı robot yapmak gibi görünse de aslında robot FRC’nin sadece belirli bölümüdür. Kalan bölümü ise toplumunuzu STEM ve FIRST’ün öğrettiği değerler doğrultusunda geliştirmek; teknoloji, eğitim ve bilimi tüm dünyaya yaymaktır. Bu doğrultuda Bahçeşehir INTEGRA 3646 olarak birçok projeye imza atmış olup, sürekli olarak yeni projeler üretmek için çalışmaktayız.

Bu projelerden biri olan Bilim Tırı ilk olması dolayısıyla bizim için önemli bir yere sahiptir. Çeşitli bilim modülleri ve istasyonları ile donattığımız Bilim Tırı, 8.000 km mesafe katetmiş ve uğradığı yerlerdeki öğrencilere uygulamalı olarak STEM ve bilimi sevdirmeyi sağlamıştır. Ayrıca Bilim Tırı ile ziyaret ettiğimiz 42 ilde bilim müzeleri de açtık. Bu etkinlik haricinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki okullara gidip, FIRST tanıtım turları ile yapmaya da devam etmekteyiz.

Ayrıca önemli bir geleneğimiz olan ve her yıl hazırlık sınıfındaki kardeşlerimizle kuş evleri ve oyun evleri tasarlayıp, yapım için gereken parçaları CNC’den üretiriz. Daha sonrasında ise yaptığımız kuş evlerini belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde park ve ormanlara; oyun evlerini ise LÖSEV’e bağışlarız. 

Projelerimiz doğrultusunda yakın uzaya dahi çıktık. Jet rüzgarları ve konum gibi etmenlerin hesaplanmasından sonra attığımız helyum dolu balonları kullanarak, yakın uzaya çeşitli eşyalar gönderdik ve Türkiye’nin ilk uzay taşımacılığı şirketini kurduk. Bu şirket ile taşıdığımız eşyalardan en önemlisi içinde takımı tanıtan ve FIRST değerlerini anlatan,  kağıt uçak haline getirilmiş bröşürlerin olduğu Arcade kutusu oldu. Yakın uzayda açılan kutudan dağılan uçaklar Dünya’nın dört bir yanındaki okuyuculara ulaştı. 

Soğuk bir kış gününde sondaj kuyusuna düşüp, mahsur kalan Kuyu köpeğin kurtarılmasında; yaptığımız robotik kolla beraber büyük bir rol oynadık. Bu başarımız sayesinde dünyanın dört bir yanına FIRST’ün ve takımımızın sesini duyurduk. Aynı zamanda ülkemizde, robotik çalışmalarının öneminin anlaşılmasında ve bu çalışmalara verilen desteğin artmasında büyük bir rol oynadık.

FIRST sayesinde öğrendiklerimizi tüm Türkiye’ye yaymak için biri robotik sistemler, diğeri ise insansız hava araçları üstüne olan iki tane müfredat yazdık ve bu müfredatları Talim Terbiye Kurulu’ndan geçirdik. Bu müfredatlar 2019-2020 yılında 11.000 farklı lisede seçmeli ders olarak 5.000.000 öğrenciye okutuluyor. 2020-2021 yılında ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmasını hedeflediğimiz 4 müfredatı yazmak için çalışmaya devam ediyoruz.